Palvelemme normaalisti tulipalosta huolimatta!

Ralento /Keskikuljetus Oy:n omistamissa tiloissa korjaamohallissa osoitteessa Tuulilasintie 15 on sattunut tulipalo 12.3. Tapahtuma on erittäin ikävä ja aiheutuneet vahingot mittavia. Tapahtuneesta huolimatta toimintamme jatkuu entisellään ja tarvittavat korjaustyöt ovat jo täydessä käynnissä. Pyrimme kaikin tavoin palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla tapahtuneesta huolimatta. Kaikki betoninpumppauksemme hoidetaan sovitusti ja ilmoitamme kaikista muutoksista. Kaikki huoltokorjaamon työt hoidetaan niin kuin on sovittu ja mahdollisista viivästyksistä informoidaan asiakkaitamme. Pestimo Oy:n korjaamotoiminta sekä pumppauskalustomme siirtyy väistötiloihin ja tiedotamme uudesta osoitteesta niin pian kuin mahdollista Lisätietoja: Jukka Horkka, 0400 441 274 Sanna Tronti, 040 523 2174...
REDI rakennusurakka

REDI rakennusurakka

SRV:n Helsingin Kalasatamaan toteuttaman REDIn työmaa palkittiin Rakennuslehden Vuoden Työmaa -kilpailussa ykköspalkinnolla. Työmaata arvioitaessa huomiota kiinnitettiin mm. hankkeen laajuuteen, työmaan johtamiseen ja sen myötä hyvän yhteistyön toteutumiseen ja tiedon hallintaan, työturvallisuuteen, laadunvarmistukseen, riskien hallintaan sekä tietomallin hyödyntämiseen. Työmaata johtaneelle parivaljakolle työmaapäällikkö Jukka Nikkolalle sekä projektijohtajan tehtävistä lokakuussa eläkkeelle jääneelle Markku Muhoselle palkinto tuli jo neljännen kerran. ”REDI on poikkeuksellisen suuri kaupunkityömaa, mutta perusasiat rakentamisessa ovat aina samat. Ammattitaidon lisäksi tarvitaan voimakasta tahtoa ja uskoa siihen, mitä tehdään,” sanoo Jukka Nikkola, REDIn työmaan työmaapäällikkö SRV:ltä. Vuoden Työmaa -palkinto kohdentui kauppakeskustyömaalle, mutta kokonaisuudessaan REDIin rakentuu liiketiloiltaan 64 000 neliön kauppa- ja elämyskeskuksen lisäksi Suomen korkeimmat asuintalot. Tornitalojen hissi- ja porraskuilut on rakennettu kauppakeskuksen katon tasolle samaan aikaan kauppakeskuksen rungon kanssa. Rakennustyöt alkoivat alun alkaen elokuussa 2011 maanrakennus- ja louhintatöillä. Elokuussa 2013 työmaa sai valmiiksi kaksi merkittävää urakkaa: metrosillan siirron ja jäteaseman. Muut rakennustyöt pysähtyivät kesällä 2012 kaavavalituksen vuoksi. Rakennustyömaa käynnistyi uudelleen huhtikuussa 2015 huomattavalla maanrakennusvaiheella, pinta-alaltaan kolmen hehtaarin montun louhimisella, mikä kesti reilun vuoden. Tuona aikana työmaalta poistettiin yhteensä 900 000 kiintokuutiota massaa. Koko louhintojen ajan metro kulki normaalisti ja räjäytykset ajastettiin tiuhaan kulkevan metron liikennöinnin mukaan. Ennen louhintojen aloittamista alueella toteutettiin merkittävä sillan siirto, kun metroa varten rakennettiin uusi pätkä siltaa aiemmin kallion päälle tukeutuneen radan tilalle. Uusi siltakansi rakennettiin, jotta sen alta voitiin louhia kallio pois. Suuri yleisö huomasi REDIn työmaan käynnistymisen konkreettisesti siitä, että Itäväylän liikenne siirtyi REDIn kohdalla tien eteläpuolelle rakennetulle kiertotielle. Näin toimittiin, jotta Itäväylän alla oleva kallio voitiin louhia pois. Itäväylä palautui takaisin entiselle paikalleen syyskuussa 2017, kun louhitun maan tilalle rakennettava Itäväylä ja sen silta valmistuivat. Ensimmäiset betonityöt eli anturoiden, hissikuilujen pohjien, sähköasemien ja ajoluiskien valutyöt alkoivat REDIn työmaalla...
Uusi 36m Putzmeister -pumppu

Uusi 36m Putzmeister -pumppu

Kalustomme monipuolistui entisestään uudella Mercedes-Benz -alustaisella 36m puomilla Putzmeister -betonipumpulla. Kone vaatii puomin pystytykseen vain 8,5m tilan, mutta sen 35,6 metrin pysty-, ja 31,4 metrin vaakaulottuvuudella kyetään silti hoitamaan mitä vaativimmatkin valut. Koneen pumppausteho on 120m3 /...
Kaisatalo

Kaisatalo

SRV rakensi ja saneerasi arkkitehtuurisesti näyttävän ja moneen kertaan palkitun Kaisa-talon Helsingin ydinkeskustaan. Kaisaniemenkadulla sijaitsevan nykyaikaisen opiskelijakirjaston paikalla toimi aiemmin tavaratalo sekä sen pysäköintihalli. Hankkeessa yhdistyivät haastavalla tavalla saneeraus- ja uudisrakentaminen, kun entisen parkkihallin tilalle rakennettu uudisosa yhdistettiin saumattomasti peruskorjattuun rakennukseen yhtenäisellä julkisivulla. SRV toteutti Kaisa-talon kahdessa vuodessa projektinjohtourakkana  Helsingin Yliopistolle. Ennen uudis- ja korjausrakentamisen aloitusta SRV suoritti kohteessa mittavat purkutyöt. Palkittua arkkitehtuuria ja tinkimätöntä toteutusta Kaisa-talo on kerännyt runsaasti huomiota ja kiitosta. SRV:n työmaa valittiin Rakennuslehden järjestämässä Vuoden Työmaa 2011 -kilpailussa neljän parhaan joukkoon. Uudis- ja saneerauskohteen yhdistelmä keräsi kiitosta erityisesti arkkitehti- ja talotekniikan suunnittelusta, tietomallin monipuolisesta hyödyntämisestä sekä logistiikan hallinnasta ydinkeskustan haastavissa olosuhteissa. Kohde sekä pääarkkitehti AOA – Antti Oiva Arkkitehdit Oy on palkittu myös Tasolasiyhdistyksen ja Suomen Arkkitehtiliiton Vuoden 2012 lasirakenne-palkinnolla sekä Suomen arvostelijain liiton Kritiikin Kannukset -palkinnolla. Vuonna 1961 perustettu Kritiikin Kannukset myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa rakennustaiteen edustajalle. Upean arkkitehtisuunnittelun lisäksi raadit ovat kiittäneet korkealaatuista toteutusta ja tilaajan luottamusta alkuperäisen suunnitelmaan. Tinkimättömyydellä on synnytetty uutta ajatonta arkkitehtuuria Helsingin ydinkeskustaan. Lähde:...