Pohjola talon uusi elämä-  Ralento mukana rakentamassa

Pohjola talon uusi elämä-  Ralento mukana rakentamassa

SRV rakentaa Lapinmäentien ja Huopalahdentien risteykseen uusia asuinkerrostaloja. Ralento on yhtenä yhteistyökumppanina rakentamassa Lapinmäentie 1 sijaitsevaa ainutlaatuista kohdetta, jossa yhdistyy historia ja nykyaika. Alueelle on suunnitteilla seitsemän uutta asuintornia säilytettävän A-tornin lisäksi. Uusiin asuintorneihin on suunniteltu kaikkiaan yli 700 asuntoa Pohjola-talo on Helsingin Lapinmäentien ja Huopalahdentien risteyksessä sijaitseva toimistotalo, joka rakennettiin vuonna 1969 Pohjola-Yhtymän pääkonttoriksi. Se oli aikanaan Suomen suurin toimistorakennus. Talon suunnitteli arkkitehti Heikki Castrén yhdessä toimistonsa muiden arkkitehtien kanssa. Osa rakennuksesta purettiin vuonna 2018 uusien asuinkerrostalojen tieltä, mutta vanhin osa on suojeltu. Rakennuksen osti rakennusliike SRV, joka rakennuttaa sen ympärille seitsemän uutta tornimaista asuinkerrostaloa. Osa Pohjola-talosta purettiin keväällä 2018 uudisrakennusten tieltä, mutta alkuperäinen osa on suojeltu, joten sitä ei pureta. A-torni on tarkoitus säilyttää toimistokäytössä ja jalustaosaan tulee palveluja Katso lisää rakennuttajan sivulta.     ...

Keskikuljetus on nyt Ralento Oy

– BETONINLUJAA PALVELUA YLI 70 VUOTTA Kuljetusliike Ralento perustettiin vuonna 1945 tuottamaan monipuolisia kuljetuspalveluja pääkaupunkiseudun sodanjälkeiseen jälleenrakentamiseen.  Yhtiöstä kehittyi vuosikymmenten aikana merkittävä jätehuoltoyhtiö. Jätehuoltoyhtiönä se hankki vahvan markkina-aseman pääkaupunkiseudulla. Ralennon toiseksi merkittäväksi liiketoiminta-alueeksi kehittyi betoninpumppaukset ja -kuljetukset. Vuonna 1992 jätehuolto-liiketoiminta myytiin kansainväliselle WM-yhtiölle. Liiketoimintakaupan jälkeen betonin pumppauksia ja kuljetuksia jatkettiin vuonna 1986 omistukseen hankitun Keskikuljetus Oy:n nimissä.  Ralento merkittiin tässä yhteydessä Kaupparekisteriin Keskikuljetuksen aputoiminimeksi. Kunnioittaaksemme Ralennon yli 70 vuoden mittaista historiaa olemme päättäneet muuttaa Keskikuljetus Oy:n nimen Ralento Oy:ksi. Nimenmuutos on merkitty Kaupparekisteriin 21.03.2019, josta päivästä alkaen jatkamme pääkaupunkiseudun rakentamista pumppaamalla ja kuljettamalla betonia Ralento-brändin alla.   PALVELEVA PERHEYRITYS, JOLLA ON KASVOT – UUSI SUKUPOLVI JOHTOON Ralento on ollut koko olemassaolonsa ajan vahva perheyritys.  Sen toiminnassa on ollut mukana pitkään kolmas sukupolvi, joka ottaa nyt uutta vastuuta myös yrityksen johtamisesta; Sanna Trontin nimitys Ralennon toimitusjohtajaksi on merkitty Kaupparekisteriin samana päivänä, kuin nimenmuutos Ralennoksi.  Pitkään yhtiön toimitusjohtajana ollut Jukka Horkka jatkaa edelleen Ralennon hallituksen puheenjohtajana ja on mukana myös operatiivisessa toiminnassa muun muassa pumppaus- ja kuljetuspalveluiden myynnissä ja asiakkuuksien hoidossa.   AMMATTITAITOINEN JA KOKENUT HENKILÖSTÖ – Meitä arvostetaan luotettavana ja osaavana yhteistyökumppanina, jolla on ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö. Tämän vuoksi olemme saaneet olla rakentamassa pääkaupunkiseutua kymmenissä merkittävissä rakennushankkeissa jo vuosikymmenten ajan, toteaa Sanna Tronti. – Olen ylpeä, että saan ottaa vastaan perinteikkään perheyrityksen viestikapulan isältäni, jatkaa Sanna Tronti.   LISÄTIETOJA TIEDOTTEESTA:   Sanna Tronti 040 523 2174 sanna.tronti@ralento.fi Jukka Horkka 0400 441 274...

Palvelemme normaalisti tulipalosta huolimatta!

Ralento /Keskikuljetus Oy:n omistamissa tiloissa korjaamohallissa osoitteessa Tuulilasintie 15 on sattunut tulipalo 12.3. Tapahtuma on erittäin ikävä ja aiheutuneet vahingot mittavia. Tapahtuneesta huolimatta toimintamme jatkuu entisellään ja tarvittavat korjaustyöt ovat jo täydessä käynnissä. Pyrimme kaikin tavoin palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla tapahtuneesta huolimatta. Kaikki betoninpumppauksemme hoidetaan sovitusti ja ilmoitamme kaikista muutoksista. Kaikki huoltokorjaamon työt hoidetaan niin kuin on sovittu ja mahdollisista viivästyksistä informoidaan asiakkaitamme. Pestimo Oy:n korjaamotoiminta sekä pumppauskalustomme siirtyy väistötiloihin ja tiedotamme uudesta osoitteesta niin pian kuin mahdollista Lisätietoja: Jukka Horkka, 0400 441 274 Sanna Tronti, 040 523 2174...
REDI rakennusurakka

REDI rakennusurakka

SRV:n Helsingin Kalasatamaan toteuttaman REDIn työmaa palkittiin Rakennuslehden Vuoden Työmaa -kilpailussa ykköspalkinnolla. Työmaata arvioitaessa huomiota kiinnitettiin mm. hankkeen laajuuteen, työmaan johtamiseen ja sen myötä hyvän yhteistyön toteutumiseen ja tiedon hallintaan, työturvallisuuteen, laadunvarmistukseen, riskien hallintaan sekä tietomallin hyödyntämiseen. Työmaata johtaneelle parivaljakolle työmaapäällikkö Jukka Nikkolalle sekä projektijohtajan tehtävistä lokakuussa eläkkeelle jääneelle Markku Muhoselle palkinto tuli jo neljännen kerran. ”REDI on poikkeuksellisen suuri kaupunkityömaa, mutta perusasiat rakentamisessa ovat aina samat. Ammattitaidon lisäksi tarvitaan voimakasta tahtoa ja uskoa siihen, mitä tehdään,” sanoo Jukka Nikkola, REDIn työmaan työmaapäällikkö SRV:ltä. Vuoden Työmaa -palkinto kohdentui kauppakeskustyömaalle, mutta kokonaisuudessaan REDIin rakentuu liiketiloiltaan 64 000 neliön kauppa- ja elämyskeskuksen lisäksi Suomen korkeimmat asuintalot. Tornitalojen hissi- ja porraskuilut on rakennettu kauppakeskuksen katon tasolle samaan aikaan kauppakeskuksen rungon kanssa. Rakennustyöt alkoivat alun alkaen elokuussa 2011 maanrakennus- ja louhintatöillä. Elokuussa 2013 työmaa sai valmiiksi kaksi merkittävää urakkaa: metrosillan siirron ja jäteaseman. Muut rakennustyöt pysähtyivät kesällä 2012 kaavavalituksen vuoksi. Rakennustyömaa käynnistyi uudelleen huhtikuussa 2015 huomattavalla maanrakennusvaiheella, pinta-alaltaan kolmen hehtaarin montun louhimisella, mikä kesti reilun vuoden. Tuona aikana työmaalta poistettiin yhteensä 900 000 kiintokuutiota massaa. Koko louhintojen ajan metro kulki normaalisti ja räjäytykset ajastettiin tiuhaan kulkevan metron liikennöinnin mukaan. Ennen louhintojen aloittamista alueella toteutettiin merkittävä sillan siirto, kun metroa varten rakennettiin uusi pätkä siltaa aiemmin kallion päälle tukeutuneen radan tilalle. Uusi siltakansi rakennettiin, jotta sen alta voitiin louhia kallio pois. Suuri yleisö huomasi REDIn työmaan käynnistymisen konkreettisesti siitä, että Itäväylän liikenne siirtyi REDIn kohdalla tien eteläpuolelle rakennetulle kiertotielle. Näin toimittiin, jotta Itäväylän alla oleva kallio voitiin louhia pois. Itäväylä palautui takaisin entiselle paikalleen syyskuussa 2017, kun louhitun maan tilalle rakennettava Itäväylä ja sen silta valmistuivat. Ensimmäiset betonityöt eli anturoiden, hissikuilujen pohjien, sähköasemien ja ajoluiskien valutyöt alkoivat REDIn työmaalla...